אפיקים להעשרת המשפחה

משרדים

• משרד ראשי - ישראל

אפיקים
רח' ז'בוטינסקי 44, ת.ד. 4102 ירושלים 91041
טלפון: 073-223-3000
פקס: 972.2.563.0007

 

• משרד ראשי - ארה"ב

Afikim Family Enrichment Centers
1715-51st Street Brooklyn, NY 11204
טלפון: 1.347.446.8117
פקס: 1.718.972.1038

 

• בריטניה

UK Friends of AFIKIM
66 Cranwich Road London N16 5JF
טלפון: 020.8800.9899
פקס: 020.8211.0077

 

• צרפת

Afikim - Bureau
48 rue Laffitte - 75009 Paris
טלפון: 06 24 38 91 80
פקס: 01.40.16.41.49

 

• שוויץ

Afikim Swiss
Weststr. 45 P.O. Box 8036 Zürich
טלפון: 41.444.622.800

 

• בלגיה

BELGIQUE - Bureau
c/o Sylvia Amiel Sint Theresiastraat 16 2600 Berchem BELGIQUE
טלפון: 32.03.449.80.12

 
לתרומות
Afikim
אפיקים רח' ז'בוטינסקי 44, ת.ד. 4102 ירושלים 91041 טל: 073-223-3000   פקס: 02-563-0007
USA: Afikim Family Enrichment Centers 1715-51st Street Brooklyn, NY 11204 Tel: 1.347.446.8117 Fax: 1.718.972.1038

בניית אתרים רביון   Rivyon.com