אפיקים להעשרת המשפחה

ניתן לתרום לאפיקים בדרכים הבאות:

תרום באמצעות הטלפון

משרד ראשי - ישראל:

073-223-3000

בריטניה:

020.8800.9899

צרפת:

06 24 38 91 80

שוויץ:

41.444.622.800

בלגיה:

32.03.449.80.12


תרומה באמצעות הפקס

משרד ראשי - ישראל:

972.2.563.0007

בריטניה:

020.8211.0077

צרפת:

01.40.16.41.49


תרומה באמצעות הדואר

משרד ראשי - ישראל:

אפיקים רח' ז'בוטינסקי 44, ת.ד. 4102 ירושלים 91041

בריטניה:

UK Friends of AFIKIM 66 Cranwich Road London N16 5JF

צרפת:

Afikim - Bureau 48 rue Laffitte - 75009 Paris

שוויץ:

Afikim Swiss Weststr. 45 P.O. Box 8036 Zürich

בלגיה:

BELGIQUE - Bureau c/o Sylvia Amiel Sint Theresiastraat 16 2600 Berchem BELGIQUE


תרומה באמצעות העברה בנקאית

משרד ראשי - ישראל:

Afikim L'haasharat Hamispacha
Bank Mizrahi-Tefahot, 12 Ben Yehuda Street
Jerusalem, Israel Branch # 401
Account # 131666 Swift Code MIZBILIT

בריטניה:

Hsbc Bank
Sort Code 40-06-25
Account #81442813
Iban GB66MIDL40062581442813
Bic Code MIDLGB2142N
Swift Code MIDLGB22


שוויץ:

Afikim Swiss 8036 Zürich Kontonumer : 85-725282-9


תרומה באמצעות הטופס המאובטח


TAXPAYER IDENTIFICATION
משרד ראשי - ישראל
תרומות ל"אפיקים להעשרת המשפחה" מאושרות בישראל לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה, מס' מלכ"ר 580485753


לתרומות
Afikim
אפיקים רח' ז'בוטינסקי 44, ת.ד. 4102 ירושלים 91041 טל: 073-223-3000   פקס: 02-563-0007
USA: Afikim Family Enrichment Centers 1715-51st Street Brooklyn, NY 11204 Tel: 1.347.446.8117 Fax: 1.718.972.1038

בניית אתרים רביון   Rivyon.com